Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 17-04-2018
  • Tổng thể Block A
  • Tổng thể Block B
  • Sơn nước bên trong căn hộ tầng 21 Block A, B
  • Lắp đặt hệ thống cửa phòng ngủ căn hộ tầng 21 Block A, B
  • Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 21 Block A, B
  • Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 13 Block A, B
  • Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 7 Block A, B
  • Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 Block A, B
  • Lắp đặt cửa sổ hành lang căn hộ tầng 21 Block A, B
  • Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 21 Block A, B

Hình ảnh thi công đến ngày 17-04-2018
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Sơn nước bên trong căn hộ tầng 21 Block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa phòng ngủ căn hộ tầng 21 Block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 21 Block A, B
Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 13 Block A, B
Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 7 Block A, B
Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 Block A, B
Lắp đặt cửa sổ hành lang căn hộ tầng 21 Block A, B
Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 21 Block A, B
Hotline: 1900 6958