Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 17-01-2018
  • Tổng thể Block A
  • Tổng thể Block B
  • Sơn nước bên trong căn hộ tầng 10 Block A, B
  • Tiếp tục thi công trần thạch cao tầng 21 Block A, B
  • Lắp đặt hệ thống cửa phòng khách căn hộ tầng 18 Block A, B
  • Lắp đặt hệ thống cửa phòng ngủ căn hộ tầng 16 Block A, B
  • Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 7 Block A, B
  • Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 12 Block A, B
  • Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 Block A, B

Hình ảnh thi công đến ngày 17-01-2018
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Sơn nước bên trong căn hộ tầng 10 Block A, B
Tiếp tục thi công trần thạch cao tầng 21 Block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa phòng khách căn hộ tầng 18 Block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa phòng ngủ căn hộ tầng 16 Block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 7 Block A, B
Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 12 Block A, B
Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 Block A, B
Hotline: 1900 6958