Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 17-10-2018
 • Tổng thể Block A
 • Tổng thể Block B
 • Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ
 • Hình ảnh khu vực hành lang căn hộ
 • Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
 • Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
 • Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
 • Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
 • Hình ảnh khu vực mặt tiền tòa nhà
 • Hình ảnh cây xanh khu vực hồ bơi
 • Hình ảnh khu vực hồ bơi
 • Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà
 • Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà
 • Hình ảnh hầm để xe của tòa nhà

Hình ảnh thi công đến ngày 17-10-2018
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ
Hình ảnh khu vực hành lang căn hộ
Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh khu vực mặt tiền tòa nhà
Hình ảnh cây xanh khu vực hồ bơi
Hình ảnh khu vực hồ bơi
Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà
Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà
Hình ảnh hầm để xe của tòa nhà
Hotline: 1900 6958
>>