Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 04-01-2017
 • Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
 • Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
 • Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
 • Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A
 • Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A
 • Thi công cột sàn tầng 16 Block B
 • Thi công cột sàn tầng 16 Block B
 • Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B
 • Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B
 • Thi công cáp ngầm điện cao thế
 • Thi công cáp ngầm điện cao thế
 • Thi công cáp ngầm điện cao thế

Hình ảnh thi công đến ngày 04-01-2017
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A
Thi công cột sàn tầng 16 Block B
Thi công cột sàn tầng 16 Block B
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B
Thi công cáp ngầm điện cao thế
Thi công cáp ngầm điện cao thế
Thi công cáp ngầm điện cao thế
Hotline: 1900 6958