Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 04-11-2016
  • Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
  • Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
  • Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
  • Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
  • Dọn vệ sinh chuẩn bị xây tường bao căn hộ tầng 5 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 04-11-2016
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A
Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 10 block B
Dọn vệ sinh chuẩn bị xây tường bao căn hộ tầng 5 block B
Hotline: 1900 6958
>>