Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 04-12-2016
  • Thi công cốt thép sàn tầng 11 block A
  • Thi công cốt thép sàn tầng 11 Block A
  • Dọn vệ sinh chuẩn bị xây tường bao căn hộ block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
  • Xây tường bao căn hộ tầng 7 Block B
  • Xây tường bao căn hộ tầng 7 Block B
  • Hoàn thành xong phần thô hồ bơi
  • Hoàn thành xong phần thô hồ bơi

Hình ảnh thi công đến ngày 04-12-2016
Thi công cốt thép sàn tầng 11 block A
Thi công cốt thép sàn tầng 11 Block A
Dọn vệ sinh chuẩn bị xây tường bao căn hộ block A
Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 13 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 7 Block B
Xây tường bao căn hộ tầng 7 Block B
Hoàn thành xong phần thô hồ bơi
Hoàn thành xong phần thô hồ bơi
Hotline: 1900 6958
>>