Căn hộ Lavita Garden

Hình ảnh thi công đến ngày 04-8-2016
Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A
Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A
Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B
Thi công cột sàn tầng 2 block B
Thi công cột sàn tầng 2 block B
Thi công cột sàn tầng 2 block B
Hotline: 1900 6958
>>